Archive for the 'Bekken' Category

nhi.no - norsk helseinformatikk

Vanlige hofteplager

Litt anatomi: Bekken og hoftepartiet henger sammen og er avhengig av hverandre for optimal funksjon. Ikke bare er man avhengig av samspill mellom bekken og hofter, men også alle de andre leddene i kroppen (særlig ankel/kne) er med på å påvirke hvilken grad vi kan bruke hoftene våre på en gunstig måte.  Derfor blir det uhyre viktig at man undersøker både rygg/bekken,
Read more…