Home » Vond rygg – hva kan gjøres for å forhindre sykemeldinger?

Vond rygg – hva kan gjøres for å forhindre sykemeldinger?

For ti år siden « lå vondt i ryggen» på 105. plass over de sykdommer som hadde størst innflytelse på menneskers evne til normal funksjon i hverdagen.  Tall fra en stor undersøkelse utført av WHO viser nå at ryggplager befinner seg på 5. plass! Med andre ord, en svært negativ utvikling som koster den enkelte og samfunnet enorme summer. Jan Hartvigsen, professor ved Institutt for Idrett og Biomekanikk i Danmark sier følgende i en av sine artikler: «En del af problemet er, at meget ny viden ikke bliver omsat til praksis. Mange rygbehandlere er forankret i tradition og ikke forskning».   

Flere og flere mennesker får med andre ord mye av hverdagen ødelagt på grunn av problemer med ryggen, og dette på tross av at forskere arbeider på høygir for å skape ny informasjon om forebygging og behandling. Dette stiller med andre ord store krav til oss som helsepersonell/behandlere, i form av å holde oss faglig oppdaterte for å kunne gi våre kunder best mulig behandling.

Som det heter i en Rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk: «Muskelskjelettlidelser plager flest og koster mest».  Muskel og skjelettlidelser er hyppigste årsak til at enkeltpersoner oppsøker lege, og er ofte årsak til både sykefravær og uføretrygd. Kostnadene er enorme for samfunnet, men også for den enkelte som rammes av redusert livskvalitet. Tall indikerer at ryggsmerter koster det norske samfunnet over 15 milliarder kroner i året. En sykemeldingsdag koster i snitt en bedrift 2500 kr. pr dag!

Det er sammensatte årsaker til at man kan få vondt i ryggen. Har man vondt i ryggen finnes det haugevis med informasjon om råd og tiltak i ulike debattforum, og det florerer mye merkelig informasjon på internett. Dette medfører mye feilinformasjon! Behovet for riktig informasjon og behandling til rett tid,  er dermed svært avgjørende siden ryggplager ofte går utover den enkeltes evne til å fungere hjemme og i jobbsammenheng.

Ny trend – Bedriftene satser mer på de ansattes helse!

Flere og flere bedrifter begynner å se verdien av å hjelpe sine ansatte med å ta vare på helsen og ser på arbeidsplassen som et mer hensiktsmessig sted for å drive sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid, enn områder som hjem/fritid. Dette er grunnleggende positivt for bedriftens økonomi, samtidig som det sender et positivt signal til de ansatte. Rask tilgang på behandling og undersøkelse, samt rett informasjon til rett tid har vist seg svært fordelaktig for å forhindre at plager utvikler seg til mer kronisk karakter.

Se også: Nye regler for bedre oppfølging av sykemeldte,  utviklet av Arbeidsdepartementet.

Her foreslår Regjeringen nye krav i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. For å bedre oppfølgingen foreslås også mer effektive reaksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2011/nye-regler-for-bedre-oppfolging-av-sykme.html?id=639891

 

*Svanhild*

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *