Home » Hva er Fysio Pilates trening?

Hva er Fysio Pilates trening?

Fysio-Pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen og bygger på elementer fra nyere forskning innen fysioterapivitenskapen der hovedvekten ligger særlig på stabilitetstrening. Mange av de tradisjonelle pilatesøvelsene bærer preg av at Joseph Pilates jobbet mye med dansere. Dette medfører at ordinær pilates trening krever mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det gjennomsnittet i befolkningen har. Man oppnår dermed ikke samme treningsutbytte. Øvelsene i Fysio-Pilates har blitt oppgradert i tråd med nyere forskning og de fleste øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning. På denne måten sikrer man at man gradvis bygger opp styrke/stabilitet og fleksibiliet for så å kunne beherske tyngre øvelser på en trygg og sikker måte etterhvert som kroppen tillater det. Dette gjør Fysio – Pilates treningen til et svært godt redskap enten du er frisk eller har fysiske plager.

Jeg er utdannet Fysio Pilates Instruktør ved Studio Pilates i Bergen, med videre kursing innen FysioPilates for svangerskaps – barselskvinner. Se www.studiopilates.no

Hvorfor kan Fysio Pilates trening være noe for deg?

I kroppen har vi ulik muskulatur, noen er store, ligger ytterst og vi kan se dem bevege leddene våre. Andre er mer leddnære og ligger dypt under den ytterste muskulaturen (populært kalt kjernemuskulatur). Dette er muskler som normalt vil trekke seg sammen uansett bevegelse og gi stabilitet i nakke/rygg/bekkenområdet slik at man forhindrer skade og gir kroppen et godt og solid fundament for bevegelse. Ved smerteepisoder er det vist at disse stabiliserende musklene kobles ut og vi vil ikke få den samme stabiliteten som tidligere. For å kompensere for manglende aktivitet i små leddnære muskler vil hjernen vår kompensere med å aktivere den ytre muskulaturen og disse vil måtte jobbe dobbelt. Dette gir ofte utslag i vonde, ømme og smertefulle tilstander i kroppen.

Målet med pilates er å få tak i og aktivisere dyp muskulatur rundt mage og rygg/nakke, samt å balansere de ulike muskelgruppene mot hverandre. Mange trener på en lite gunstig måte slik at sterke muskler blir sterkere og svake muskler forblir svake. Dette gjør at kroppen belastes feil, og faren for skader og kroniske smerter vil dermed øke.

I treningen vektlegges:

–       Evnen til å aktivere dyp stabiliserende muskulatur til å stabilisere sentrale nøkkelpunkter omkring: Nakke, skulderblader, korsrygg, bekken.

–       God holdning : På denne måten sikrer man at kroppen kan ta opp belastning på en god måte.

–       Pust: Brukes bevisst for å understøtte øvelsene slik at dype stabiliseringsmuskler letter aktiveres.

–       Konsentrasjon: Alle øvelsene skal utføres med konsentrasjon slik at kroppen kan huske å integrere bevegelse lettere.

–       Kontroll: Viktig i forhold til å vite om man til en hver tid har fått tak i de musklene man ønsker å jobbe med.

–       Koordinasjon: Er evnen vi har til å koordinere kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene. Ved å utfordre koordinasjonen vår vil bevegelsene som man lærer lagres i hjernen og man vil få mer bevegelseserfaring. Slik får vi bedre forutsetninger i forhold til å kunne beherske bevegelser under mange forhold og får et bedre bevegelsesrepertoar.

–       Avspenning: For å få ned spenning i muskulatur og oppnå muskelbalanse, men også for å kunne kjenne forskjell på avslappet og anspent muskulatur.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *