Home » Jeg tilbyr nå arbeidsplassvurderinger på oppdrag fra NAV

Jeg tilbyr nå arbeidsplassvurderinger på oppdrag fra NAV

Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut med spesialkompetanse i Ergonomi/HMS – arbeid gjøres på oppdrag fra NAV lokalt. Jeg er nå godkjent av Norsk Fysioterapiforbund i forhold til å utføre slike oppdrag.

Formålet med ordningen er å sikre en faglig vurdering av funksjonsnivå i forhold til helse og arbeidsevne, der man foretar vurderinger av mulige tilretteleggings – og tiltaksbehov på arbeidsplassen, slik at du opplever at din arbeidshverdag er overkommelig for deg. Ordningen er et tilbud både til arbeidstaker og arbeidsgiver, og skal fungere som et bidrag til arbeidet for å få ned/forebygge sykemeldinger på arbeidsplassen.

Fra 2010 til 2011 viser tall fra NAV en nedgang i bruken av ordningen med hele 59% i Aust Agder, mens en økning på hele 99% i Oslo i samme tidsperiode! Dette er med andre ord et tiltak som BØR BENYTTES MER her i Aust Agder!

Hvem kan få tilbudet – og når bør de iverksettes?

–          Gjelder arbeidstakere som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, delvis uførepensjon samt arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte.

–          Ordningen gjelder virksomheter som ikke har egen Bedriftshelsetjeneste (jobber du i en bedrift som er tilknyttet Bedriftshelsetjeneste skal disse i utgangspunktet ha kompetanse til å utføre dette. Er din bedrift tilknyttet Yrkeshelse AS gjør jeg eller en av de andre fysioterapeutene slike oppdrag uten at du trenger å kontakte ditt lokale NAV kontor, man trenger heller ikke betale noe for dette).

–          Alle kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering, det vil si den sykmeldte selv, arbeidsgiver, behandlende lege eller NAV lokalt.

Tiltaket bør settes i verk TIDLIGST mulig- gjerne som et forebyggende tiltak! Erfaringsmessig har mange vært sykemeldte over lang tid uten at arbeidsplassvurdering har vært vurdert eller prøvd. En arbeidsplassvurdering kan ofte påpeke enkle ting som ikke genererer merkostnader for noen, men som kan være av stor betydning for å unngå en sykemelding eller kommer raskere tilbake i jobb.

Hvordan? Dersom du er tilknyttet Bedriftshelsetjeneste, ta kontakt med din leder så kan han/hun sende henvisning til Bedriftshelsetjenesten. Dersom du ikke er tilknyttet Bedriftshelsetjeneste,  ta kontakt med ditt Lokale NAV kontor dersom behov, så kan disse sende rekvisisjon til meg dersom de ser at et slikt tiltak kan være fordelaktig. Trenger du mer informasjon er du hjertelig velkommen til å kontakte meg på tlf: 94872712.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *